Přejít na hlavní obsah

Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti

 

Identifikace projektu
název: Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti

reg. Číslo: CZ.1.07./2.3.00/35.0005

doba řešení: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je popularizovat vědu a výzkum a systematicky pracovat s cílovými skupinami tak, abychom jim přiblížili současné vědecké bádání srozumitelnou a atraktivní formou a tím vzbudili a podpořili jejich zájem o vědu.

Klíčové aktivity
Název aktivity KA 1: Interaktivní webové stránky a časopis „Věda na MU“
Cílem aktivity je vytvoření centralizovaného prostoru pro srozumitelné a interaktivní prezentování výsledků vědy a výzkumu a možnost centralizovat informace o akcích v oblasti popularizace vědy.

Název aktivity KA 2: Popularizační cykly „Představujeme vědu na MU“
Cykly popularizačních výstav na různých úrovních věnujících se různým tématům vědy a výzkumu v Mendlově Muzeu a fakultách MU.

Název aktivity KA 3: Partnerství se SŠ a SOŠ „Věda – perspektivní kariéra“
Cílem aktivity je popularizovat vědu pro studenty SŠ a SOŠ a jejich pedagogy prostřednictvím organizování speciálních akcí; dnů vědy, odborných přednášek na SŠ a odborných seminářů pro pedagogy.

Název aktivity KA 4: Motivujeme nadané studenty VŠ pro vědeckou práci
Cílem aktivity je zavedení systematické práce s talentovanými studenty VŠ se zájmem o vědu a výzkum.

Název aktivity KA 5: BIOSKOP – popularizujeme výzkum přírodních oborů
Popularizace přírodovědných oborů, zejména biologie a chemie prostřednictvím vybudování tréninkové laboratoře k provádění pokusů, které není možné provádět v běžných školních laboratořích.

Název aktivity KA 6: Cyklus seminářů pro vědce a akademiky – jak popularizovat, komunikovat a jak řešit otázky IPR
Cyklus kurzů a workshopů zaměřeny na trénink a nácvik komunikace, popularizace vědy a na ochranu duševního vlastnictví.

Cílová skupina
žáci ZŠ, studenti SŠ a SOŠ, studenti VŠ, pedagogové ZŠ, pedagogové ŠŠ a SOŠ, akademičtí pracovníci VŠ, neakademičtí pracovníci VŠ, zájemci o vědeckovýzkumnou práci

Řešitelský tým
řešitel: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

vedoucí projektu: Ing. Markéta Soukupová, MBA

manažerka projektu: Ing. Michaela Zimová

koordinátoři projektu: Mgr. David Povolný; Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.; Ing. Markéta Soukupová, MBA; RNDr. Petra Matulová, CSc.; Mgr. Tereza Fojtová

 

Identifikace projektu
název: Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti

reg. Číslo: CZ.1.07./2.3.00/35.0005

doba řešení: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je popularizovat vědu a výzkum a systematicky pracovat s cílovými skupinami tak, abychom jim přiblížili současné vědecké bádání srozumitelnou a atraktivní formou a tím vzbudili a podpořili jejich zájem o vědu.

Klíčové aktivity
Název aktivity KA 1: Interaktivní webové stránky a časopis „Věda na MU“
Cílem aktivity je vytvoření centralizovaného prostoru pro srozumitelné a interaktivní prezentování výsledků vědy a výzkumu a možnost centralizovat informace o akcích v oblasti popularizace vědy.

Název aktivity KA 2: Popularizační cykly „Představujeme vědu na MU“
Cykly popularizačních výstav na různých úrovních věnujících se různým tématům vědy a výzkumu v Mendlově Muzeu a fakultách MU.

Název aktivity KA 3: Partnerství se SŠ a SOŠ „Věda – perspektivní kariéra“
Cílem aktivity je popularizovat vědu pro studenty SŠ a SOŠ a jejich pedagogy prostřednictvím organizování speciálních akcí; dnů vědy, odborných přednášek na SŠ a odborných seminářů pro pedagogy.

Název aktivity KA 4: Motivujeme nadané studenty VŠ pro vědeckou práci
Cílem aktivity je zavedení systematické práce s talentovanými studenty VŠ se zájmem o vědu a výzkum.

Název aktivity KA 5: BIOSKOP – popularizujeme výzkum přírodních oborů
Popularizace přírodovědných oborů, zejména biologie a chemie prostřednictvím vybudování tréninkové laboratoře k provádění pokusů, které není možné provádět v běžných školních laboratořích.

Název aktivity KA 6: Cyklus seminářů pro vědce a akademiky – jak popularizovat, komunikovat a jak řešit otázky IPR
Cyklus kurzů a workshopů zaměřeny na trénink a nácvik komunikace, popularizace vědy a na ochranu duševního vlastnictví.

Cílová skupina
žáci ZŠ, studenti SŠ a SOŠ, studenti VŠ, pedagogové ZŠ, pedagogové ŠŠ a SOŠ, akademičtí pracovníci VŠ, neakademičtí pracovníci VŠ, zájemci o vědeckovýzkumnou práci

Řešitelský tým
řešitel: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

vedoucí projektu: Ing. Markéta Soukupová, MBA

manažerka projektu: Ing. Michaela Zimová

koordinátoři projektu: Mgr. David Povolný; Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.; Ing. Markéta Soukupová, MBA; RNDr. Petra Matulová, CSc.; Mgr. Tereza Fojtová

Hlavní novinky